ADHOC SPLENDORLUX

點擊下面了解更多詳情
顏色 紙張尺寸 重量(克數) 索取紙樣

 

 
Supertack RT
50x70 70x100
182 185

 

 
Supertack NO RT
50x70 70x100
182 185 352
*請正確填寫所有項目。我們的代理商會聯繫你。紙樣索取服務只針對公司機構。