FREELIFE  VELLUM
點擊下面了解更多詳情
顏色 紙張尺寸 重量(克數) 索取紙樣

 

 
White
64x88 45x64 70x100
80 100 120 140 170 215 260 320

 

 
Cream
45x64 70x100
80 100 120 215 260
*請正確填寫所有項目。我們的代理商會聯繫你。紙樣索取服務只針對公司機構。