GOLDEN  STAR  K
點擊下面了解更多詳情
顏色 紙張尺寸 重量(克數) 索取紙樣

 

 
Extra White
70x100
80 90 100 110 160 200 240

 

 
Premium White
70x100
90 180
*請正確填寫所有項目。我們的代理商會聯繫你。紙樣索取服務只針對公司機構。