KILIM
點擊下面了解更多詳情
顏色 紙張尺寸 重量(克數) 索取紙樣

 

 
Avorio
70x100
115 170 230 280 340

 

 
Bianco
70x100
115 170 230 280 340
*請正確填寫所有項目。我們的代理商會聯繫你。紙樣索取服務只針對公司機構。