SIRIO ULTRA BLACK
點擊下面了解更多詳情
顏色 紙張尺寸 重量(克數) 索取紙樣

 

 
Ultra Black ER 65 Fiandra
72x102
115

 

 
Ultra Black
72x102
115 185 280 370 460 680
*請正確填寫所有項目。我們的代理商會聯繫你。紙樣索取服務只針對公司機構。