SYMBOL  FREELIFE  E/E
點擊下面了解更多詳情
顏色 紙張尺寸 重量(克數) 索取紙樣

 

 
E/E08 Tela Fine
70x100
130 170 200 250

 

 
E/E33 Raster
70x100 70x100
130 170 200 250 300

 

 
E/E49 Country
70x100
130 170 200 250
*請正確填寫所有項目。我們的代理商會聯繫你。紙樣索取服務只針對公司機構。